(+354) 561 6173 info@stef.is

Hljóðvarp og sjónvarp

Til þess að reka útvarpsstöð eða sjónvarpsstöð, hvort heldur er tímabundið eða að staðaldri, þarf að fá leyfi ýmissa aðila, m.a. STEFs til tónflutnings.

Ef um skammtímaútvarp er að ræða innheimtir STEF að jafnaði gjöld fyrir SFH (Samband flytjenda og hljómplötuútgefenda), og er SFH hlutinn 60% af gjaldi STEFs og leggst ofan á það. Leyfi STEFs, ásamt öðrum gögnum, þarf að leggja fyrir Útvarpsréttarnefnd, sem veitir útvarpsleyfið.

Gjaldskrá fyrir svæðisbundnar útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar er miðuð við árlegan senditíma, en það er heildarútsendingartími stöðvar en ekki aðeins sá tími sem tónlist er send út á stöðinni. Þá er gjald fyrir stöð sem aðeins nær til dreifbýlis helmingi lægra en gjald fyrir útvarp sem nær til Reykjavíkur eða annars þéttbýlis.

Sérstakur taxti er í gildi fyrir skammtímaútvarp. Skammtímaútvarp telst það vera þegar útvarpað er skemur en einn mánuð. Sé útvarpað lengur en einn mánuð er miðað við útsendingartíma.

Gjald vegna skammtímaútvarps þarf að greiða fyrirfram nema viðunandi trygging sé sett. Vegna heilsársútvarps verður að setja tryggingu fyrir minnst þriggja mánaða gjaldi.

Gjaldskrá STEFs fyrir hljóðvarp og sjónvarp

Lágmarksgjöld m.v. útsendingar til alls landsins eru þessi:

Árgjald sjónvarpsstöðvar

Árgjald útvarpsstöðvar

kr. 5.749.569

kr. 8.189.297

Mánaðargjald

Mánaðargjald

kr. 479.131

kr. 682.441


Afsláttur er veittur í samræmi við magn tónlistar á stöðinni sbr. eftirfarandi töflu:
Athugið að verð þessi fela EKKI í sér gjald til flytjenda og hljómplötuframleiðenda sem SFH innheimtir sérstaklega.

Lágmarksgjald Tónlist allt að: Lækkun gjalds Trúarstöð
árgjald  % í klst./dag    % krónur gjaldlækkun 50% afsl
8.189.297 kr. 1 24 0 0 kr. 8.189.297 kr. 4.094.649 kr.
8.189.297 kr. 0,6 14,4 0,15 1.228.395 kr. 6.960.902 kr. 3.480.451 kr.
8.189.297 kr. 0,5 12 0,3 2.456.789 kr. 5.732.508 kr. 2.866.254 kr.
8.189.297 kr. 0,4 9,6 0,45 3.685.184 kr. 4.504.113 kr. 2.252.057 kr.
8.189.297 kr. 0,3 7,2 0,6 4.913.578 kr. 3.275.719 kr. 1.637.859 kr.
8.189.297 kr. 0,2 4,8 0,75 6.141.973 kr. 2.047.324 kr. 1.023.859 kr.
8.189.297 kr. 0,1 2,4 0,9 7.370.367 kr. 818.930 kr. 409.465 kr.
Viðmiðunargjaldskrá STEFs fyrir útvarpsstöðvar frá árinu 2003

Gjaldskráin hefur að geyma hljóðvarps- og sjónvarpsstöðvar, skv. 1. mgr. 23. gr. höfundalaga nr. 73/1972, aðrar en svæðisbundnar útvarpsstöðvar þar sem í gildi er sérstök viðmiðunargjaldskrá.

Sjónvarpsstöð skal greiða STEFi, vegna tónskálda, textahöfunda og annarra höfundar-rétthafa að tónverkum, 1,7% af heildartekjum sínum af sjónvarpsrekstri, að frádregnum virðisaukaskatti, fyrir heimild til þess að flytja á einni sjónvarpsrás tónverk sem njóta verndar samkvæmt höfundalögum.

Endurgjald þetta skal þó ekki nema lægri fjárhæð en kr. 5.749.569 á ári.

Gjöld, sem höfð eru til viðmiðunar við gerð samninga við útvarpsstöðvar, þ.e. Hljóðvarpsstöð skal greiða STEFi, vegna tónskálda, textahöfunda og annarra höfundarrétthafa að tónverkum, 5 % af heildartekjum sínum af hljóðvarpsrekstri, að frádregnum virðisaukaskatti, fyrir heimild til þess að flytja á einni hljóðvarpsrás tónverk sem njóta verndar samkvæmt höfundalögum. Endurgjald þetta skal þó ekki nema lægri fjárhæð en kr. 8.189.297 á ári.

Ofangreindar lágmarksfjárhæðir eru miðaðar við það að heimild til tónflutnings sé ótakmörkuð allan sólarhringinn. Jafnframt eru þær miðaðar við það að útsending útvarpsstöðvar nái til höfuðborgarsvæðisins og næsta nágrennis. Ef útsendingarsvæðið er stærra skulu fjárhæðirnar hækka í samræmi við íbúatölu útsendingarsvæðisins. Fjárhæðirnar eru miðaðar við vísitölu neysluverðs í aprílmánuði 2007, 267,1 stig, og breytast árlega í samræmi við breytingar á þeirri vísitölu.

Ef sama útvarpsstöð starfrækir bæði sjónvarps- og hljóðvarpsrásir skal hlutfall það, sem greiðist sem endurgjald til STEFs af tekjum af útvarpsrekstri, miðað við hve hátt hlutfall teknanna stafar frá sjónvarpsrekstri annars vegar og frá hljóðvarpsrekstri hins vegar.

Ef sama útvarpsstöð starfrækir fleiri en eina rás, hvort sem er sjónvarps- eða hljóðvarpsrásir, er heimilt að lækka lágmarksendurgjald fyrir hverja rás samkvæmt framansögðu.

Ennfremur er heimilt að lækka ofangreind hlutföll og lágmarksfjárhæðir ef vernduð tónlist er notuð í mjög takmörkuðum mæli.

Í samræmi við 1. mgr. 23. gr. höfundalaga er gert ráð fyrir að gerður verði sérstakur samningur við hverja útvarpsstöð, sem þessi gjaldskrá tekur til, þar sem m.a. verði samið um greiðsluskilmála og tryggingu fyrir greiðslu endurgjalds á umsömdum gjalddögum.

Ef þig vantar upplýsingar, ekki hika við að hafa samband

14 + 1 =

Heimilisfang

Laufásvegur 40

101 Reykjavík.

 

Hafa samband

Sími: (+354) 561 6173

E-mail info(@)stef.is

 

Opnunartími skrifstofu

Virkir dagar frá:

10:00 til 12:00 & 13:00 til 15:00