(+354) 561 6173 info@stef.is

Samkomur

Þegar fyrirtæki, félagasamtök, stofnanir eða aðrir halda ráðstefnur, veislur eða samkomur þar sem á sér stað tónflutningur, ber að afla leyfis hjá STEFi. Á það t.d. við um árshátíðir og þorrablót fyrirtækja og félagasamtaka. Ef um er að ræða lokuð einkasamkvæmi, svo sem afmæli, fermingaveislur, brúðkaupsveislur eða erfidrykkjur þarf ekki leyfi hjá STEFi.

Ekki skiptir máli hvar samkoman er haldin, hvort hún er haldin á vinnustað, veitingastað eða í útleigðum sal hótels eða undir berum himni.

Ef tónlist er flutt af hljóðritum þarf ennfremur leyfi hjá SFH, (Sambandi flytjenda og hljómplötuframleiðenda) en það tekur við þeirri greiðslu sem hljóðfæraleikarar, söngvarar og hljómplötuframleiðendur eiga rétt á þegar leikin er tónlist af upptökum.  Til einföldunar sér STEF um að innheimta það gjald einnig.

Ekki skiptir máli hvort um sé að ræða tónlist eftir erlenda eða innlenda höfunda.

Það er ævinlega sá sem stendur fyrir skemmtun eða samkomu sem er ábyrgur fyrir því að sækja um leyfið til að flytja tónlist og greiða til STEFs – hver svo sem flytjandi tónlistarinnar er.  Til einföldunar hefur STEF þó gert samstarfssamninga við marga aðila sem leigja út sali. Innheimta þessir aðilar höfundaréttargjöld af þeim sem standa að viðkomandi viðburðum og skila þeim til STEFs. Ef sá sem leigir út salinn innheimtir ekki höfundaréttargjöld og skilar til STEFs, verður sá aðili sem stendur að samkomunni sjálfur að afla leyfis hjá STEFi.

Leyfið þarf að liggja fyrir áður en samkoma er haldin. Sé það ekki gert er það brot á lögum og getur varðað skaðabótum. Með því að sækja um leyfi og greiða fyrirfram hafa skipuleggjendur auk þess tækifæri til að taka þennan kostnaðarlið með inn í fjárhagsáætlun sína.

Leyfisverð fer eftir eðli samkomunnar. Nauðsynlegt er fyrir STEF að fá upplýsingar um hvers konar samkomu er um að ræða. Verðið fer eftir fjölda gesta og hvort greiddur er aðgangseyrir. Um þetta allt getur þú fengið nánari upplýsingar með því að hafa samband við STEF eða skoða:

 

Verðskrá vegna samkoma

Með vísun til auglýsingar um gjaldskrá STEFs nr. 101, 1993, gjaldskrár SFH 3. (Sambands flytjenda og hljómplötuframleiðenda) nr. 214, 1996 og 1.gr. laga Greiða ber STEFgjald af öllum samkomum “lokuðum” sem “almennum”. nr. 13, 1995, eru gjöld fyrir flutning tónlistar á árinu eftirfarandi: 4. Samkvæmt D-lið gjaldskrár greiðist 60% álag á STEFgjald þegar um diskótek er að ræða. Þegar slíkt álag er

A )   Af aðgangseyri (að meðtöldum sköttum og opinberum gjöldum) að ein- greitt skal greiðandi geta þess í skilagrein. stökum dansleikjum, tónleikum, samkvæmum og öðrum samkomum, 5. þar sem tónlist er flutt, skal greiða 4%, þó aldrei lægri fjárhæð en sem Þeir aðilar, sem láta í té húsnæði til samkomuhalds, þ.á.m. til tónleikahalds, bera ábyrgð á greiðslu STEFgjalds, hér segir:

Ef gestir eru 100 eða færri 5.389 kr. 3.234 kr. 8.623 kr.
Ef gestir 101-200 16.168 kr. 9.701 kr. 25.869 kr.
Ef gestir eru 201-300 24.252 kr. 14.551 kr. 38.803 kr.
Hvert byrjað hundrað yfir 300 7.410 kr. 4.446 kr. 11.856 kr.

B)    Ef efnt er til samkomu samkvæmt A-lið án þess að það sér gert í fjár- félagsheimili. öflunarskyni (t.d. engin aðgöngumiðasala), skal greiða lágmarksfjárhæð.

C)    Af aðgangseyri (að meðtöldum sköttum og opinberum gjöldum) að úti- ekki við komið. Eindagi STEFgjalds er 20. hvers mánaðar. Frá þeim tíma má búast við innheimtuaðgerðum hátíðum eða útisamkomum, þar sem tónlist er flutt ásamt öðru efni, skal á kostnað skuldara. greiða 3%, þó aldrei lægri fjárhæð en þrjá fjórðu hluta af lágmarksfjárhæð

D)   Ef notuð er tónlist af hljóðritum s.s. hljómplötum, geisladiskum og/eða STEFgjald af kvikmyndasýningum og leiksýningum greiðist ársfjórðungslega 15. dag hvers mánaðar eftir tónböndum eða frá útvarpi, greiðist 60% álag á STEFgjald, sbr. gjaldskrá ársfjórðungslok. Með greiðslu skal fylgja skilagrein þar sem fram kemur, hver heildarsala aðgöngumiða var. SFH, Sambands flytjenda og hljómplötuframleiðenda.

E)   Af aðgangseyri að kvikmyndasýningum (að meðtöldum öllum sköttum og www.stef.is, en þar er jafnframt að finna gildandi gjaldskrá á hverjum tíma opinberum gjöldum) skal greiða 1%. Lágmarksgjald, sem kvikmyndahús skulu greiða, hvort sem um er að ræða fastan rekstur eða ekki er kr. 133 á hvert sæti eða kr. á ári.

F)   Af aðgangseyri að leiksýningum (að meðtöldum öllum sköttum og opinberum gjöldum) skal greiða 0,25-1%, eftir því hversu mikil tónlist er flutt í hlutaðeigandi leikverki.

Ýmis atriði varðandi verðskrá STEFs

1.

STEFgjald sbr. A-lið er ákveðin prósenta af aðgangseyri og verður aldrei lægra en ákveðið lágmarksgjald. Skattar og opinber gjöld eru ekki dregin frá aðgangseyri áður en gjaldið er reiknað. Ef 4% af aðgangseyri eru t.d. kr. 5.000 og fjöldi samkomugesta 201-300, þá ber að greiða lágmarksgjald sem er kr. auk SFHgjalds vegna hljóðrita.

2.

Í B-lið gjaldskrár er átt við samkomu, þar sem ekki er selt inn eða kostnaðinum af samkomunni er deilt niður samkomugesti eða aðra og ekki ætlast til neins tekjuafgangs. Slíkar samkomur eru t.d. þorrablót, árshátíðir með borðhaldi og dansleikir 17. júní. Af slíkum samkomum ber að greiða STEFgjald samkvæmt lágmarksgjaldskrá.

3.

Greiða ber STEFgjald af öllum samkomum “lokuðum” sem “almennum”

4.

Samkvæmt D-lið gjaldskrár greiðist 60% álag á STEFgjald þegar um diskótek er að ræða. Þegar slíkt álag er greitt skal greiðandi geta þess í skilagrein.

5.

Þeir aðilar, sem láta í té húsnæði til samkomuhalds, þ.á.m. til tónleikahalds, bera ábyrgð á greiðslu STEFgjalds, hér segir: sbr. gjaldskrá STEFs, staðfesta af menntamálaráðuneytinu. Ábyrgð þessi hefur verið staðfest af dómstólum.

6.

Samkomuhaldara ber að greiða STEFgjald til félagsheimilis strax að lokinni samkomu. Að gefnu tilefni eru forstöðumenn félagsheimila alvarlega áminntir um að láta í engu tilviki hjá líða að innheimta STEFgjald, þótt viðkomandi samkomuhaldari (hljómsveit o.fl.) haldi því fram, að hann þurfi ekki að greiða gjaldið. FélagsHvert byrjað hundrað yfir 300 kr. heimilið ber sjálft ábyrgð á greiðslu þess. Telji viðkomandi sig ekki STEFgjaldskyldan, skal hann snúa sér til skrifstofu STEFs með beiðni um endurgreiðlsu, ásamt kvittun fyrir greiðslu STEFgjalds í viðkomandi B. Ef efnt er til samkomu samkvæmt A-lið án þess að það sér gert í fjár- félagsheimili.

7.

Gjalddagi STEFgjalds er næsti virki dagur eftir samkomu, en 10. hvers mánaðar eftir á, ef staðgreiðslu verður C. Af aðgangseyri (að meðtöldum sköttum og opinberum gjöldum) að úti- ekki við komið. Eindagi STEFgjalds er 20. hvers mánaðar. Frá þeim tíma má búast við innheimtuaðgerðum hátíðum eða útisamkomum, þar sem tónlist er flutt ásamt öðru efni, skal á kostnað skuldara

8.

Að kröfu endurskoðanda STEFs (lögskipuð endurskoðun) er aflað lögregluskýrslna um allt samkomuhald.

9.

STEFgjald af kvikmyndasýningum og leiksýningum greiðist ársfjórðungslega 15. dag hvers mánaðar eftir ársfjórðungslok. Með greiðslu skal fylgja skilagrein þar sem fram kemur, hver heildarsala aðgöngumiða var

10.

Sé þörf frekar skýringa, vinsamlegast hafið samband við umboðsmann STEFs, en einnig er bent á vefsíðu STEFs, www.stef.is, en þar er jafnframt að finna gildandi gjaldskrá á hverjum tíma

 

Ef þig vantar upplýsingar, ekki hika við að hafa samband

1 + 13 =

Heimilisfang

Ármúli 7

108 Reykjavík.

 

Hafa samband

Sími: (+354) 561 6173

E-mail info(@)stef.is

 

Opnunartími skrifstofu

Virkir dagar frá:

10:00 til 12:00 & 13:00 til 15:00