(+354) 561 6173 info@stef.is

Tónleikar

ATHUGIÐ að þessi síða er ætluð tónleikahöldurum. Ef þú ert höfundur að tilkynna um flutning verka þinna á tónleikum, farðu þá á þessa síðu: http://stef.is/skopun-tonlistar/tonleikahald/

Áður en tónleikar eru haldnir er æskilegt að tónleikahaldarinn afli leyfis hjá STEFi. Starfsfólk STEFs fylgist einnig með auglýsingum í útvarpi, blöðum og á netinu og innheimtir höfundarréttargjöld af þeim tónleikum sem STEF sér auglýsta, hafi tónleikahaldari ekki sjálfur samband við STEF.

Tilkynning um tónleikahald

1 Skref 1
2 Skref 2
3 Skref 3
 • TónleikastaðurDagsetning tónleikanna 
  Add a new row
  Ef um tónleikaröð er að ræða verður að bæta inn öllum stað- og dagssettningum. Dagsetningum er bætt við með því að ýta á plús merkið hægra megin
 • Ef um tónleikaröð er að ræða, er um heildarsölu að ræða (af öllum tónleikunum)
 • Ef um tónleikaröð er að ræða, er um heildartekjur að ræða (af öllum tónleikunum)
Verðskrá vegna tónleika

Af heildartekjum að einstökum tónleikum eða tónleikaröðum allt að kr. 6.000.000 skal greiða 4,24%. Af tekjum umfram kr. 6.000.000 skal greiða 2,65%.  Innifalið í þessum tölum er greiðsla til SFH (Sambands flytjenda og hljómplötuframleiðenda) vegna spilunar hljóðrita fyrir og eftir tónleika svo og í hléi.

Aldrei skal þó greidd lægri fjárhæð en sem nemur lágmarksgjöldum skv. verðskrá STEFs (slíkt á við ef enginn aðgangseyrir er greiddur af tónleikum eða slíkt gjald er tiltölulega lágt).

Ef samkomugestir eru 100 eða færri 5.939kr.
Ef samkomugestir eru 101-200 17.816 kr.
Ef samkomugestir eru 201-300  26.725 kr.
Ef samkomugestir eru 301 eða fleiri skal greiða fyrir hvert byrjað hundrað umfram 300. 8.166 kr.

Af stærri tónleikum, þar sem ætla má að leyfisgjald fari yfir kr. 20.000 skal tónleikahaldari skila inn tryggingu fyrir væntanlegu leyfisgjaldi og er leyfisgjaldið þá leiðrétt eftir á ef þörf krefur. Annars er leyfisgjald greitt næsta virka dag eftir tónleikana.

Ef tónverk eru fallin úr vernd, þ.e. ef höfundar þeirra létust fyrir meira en 70 árum, og samanlagður tími verndaðrar tónlistar er minni en 1/3 af heildartíma verkanna sem leikin eru, lækkar prósentugjaldið í 2%. Lágmarksgjald lækkar þó ekki.

Upplýsingar um flutt verk

STEF getur ekki úthlutað til höfunda nema að lagalista vegna tónleikanna sé skilað til STEFs. Tónleikahaldarar bera ábyrgð á að koma lagalistum til STEFs. Höfundar og flytjendur geta einnig skilað lagalistum til STEFs. Lagalista er bæði hægt að skila inn fyrir og eftir tónleika

Eigin tónlist höfunda

Jafnvel þótt flytjendur spili eigin tónlist á tónleikum ber að standa skil á höfundaréttargreiðslum til STEFs en í því tilviki fer fjárhæðin nær óskert aftur til viðkomandi höfunda.  Ástæðan er sú að langoftast slæðast með á tónleikum einhver verk eftir aðra höfunda t.d. textahöfunda. Þá er það oft þannig að flytjendur eru fleiri en höfundar tónlistarinnar s.s. þegar um tónleika hjá hljómsveitum er að ræða. Þá getur verið að höfundar hluta tónlistarinnar sem flutt er séu ekki lengur í hljómsveitinni þótt að hún komi enn fram undir sama nafni.  Með því að greiða höfundaréttargjöld af tónleikunum er tryggt að höfundarnir fái réttar greiðslur og þannig þurfa hljómsveitarmeðlimir ekki að skipta því sem þeir fá eftir hverja tónleika eftir því hver hefur samið hvaða lag sem spilað var.

Upphitunarhljómsveitir

Sú regla gildir hjá STEFi að ef upphitunarhljómsveit er á tónleikum, fá höfundar þeirrar tónlistar greidd 10% af höfundaréttargreiðslum tónleikana en höfundar laga aðalhljómsveitarinnar fá 90% greiðslunnar. Samtökin fylgja að þessu leyti  þeim reglum sem gilda almennt hjá höfundaréttarsamtökum , t.d í Bretlandi og á Norðurlöndum.  Þessi skipting byggir á því að aðsókn að tónleikum er vegna aðalhljómsveitar sem stendur að tónleikunum.

Góðgerðartónleikar

Ef tónleikar eru haldnir í góðgerðarskyni getur tónleikahaldari sótt um það fyrir fram til STEFs að felld verði niður höfundaréttargjöld af tónleikunum, enda séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt:

 1. Umsókn sé skrifleg, undirrituð af tónleikahaldara.
 2. Auglýst sé opinberlega að tónleikarnir séu haldnir til að styrkja eitt ákveðið málefni sem  miðar að almannaheill eða til að styrkja ákveðinn einstakling eða fjölskyldu sem á við erfiðleika að stríða vegna veikinda, slysfara eða af öðrum sambærilegum ástæðum.
 3. Lögð sé fram staðfesting frá þeim, sem flytja tónlist á fyrirhuguðum tónleikum, að þeir geri það án þess að þiggja fyrir endurgjald í hvaða formi sem er.
 4. Lögð sé fram dagskrá og yfirlit yfir þau tónverk (lög ásamt texta) sem flutt verða á tónleikunum.

 Umsóknareyðublað fyrir góðgerðartónleika ásamt fylgiskjölum skal skilað á skrifstofu STEFs eða inn skannað á netfangið info@stef.is .

Umsóknareyðublaðið er að finna hér:

Fastir samningar við tónleikastaði

STEF hefur gert fasta samninga við allnokkra tónleikastaði, þannig að staðirnir sjálfir greiði höfundaréttargjöld vegna tónleika til STEFs vegna þeirra tónleika sem þar fara fram.  Staðurinn sjálfur hefur þá heimild STEFs til að innheimta höfundaréttargjöld af þeim tónleikahöldurum sem halda tónleika hjá staðnum.  Þetta fyrirkomulag hefur í för með sér mikla hagræðingu fyrir STEF svo og tónleikahaldara. Ef tónleikahaldari hefur gert samning við STEF t.d. vegna tónleikaraðar eða tengdra viðburða og fengið afsláttarkjör getur hann þá sýnt tónleikastaðnum fram á slíkt og þá innheimtir staðurinn ekki höfundaréttargjöld af viðkomandi tónleikum.

Eftirtaldir tónleikastaðir hafa gert samstarfssamninga við STEF og innheimta höfundaréttargjöld fyrir STEF.  Misjafnt er þó hvort höfundaréttargjöldin eru þá innifalin í leigugjaldi aðstöðunnar eða hvort tónleikastaðurinn innheimtir þau sérstaklega af viðkomandi tónleikahaldara.

Tónleikahaldarar eru minntir á að þeim ber að koma upplýsingum um flutt verk á tónleikum til STEFs, en slíkar upplýsingar eru forsenda úthlutunar höfundaréttargjalda til höfunda.

 • Salurinn í Kópavogi
 • Græni hatturinn á Akureyri
 • Menningarhúsið Hof á Akureyri
 • Menningarhúsið Berg á Dalvík
 • Húrra, Naustin í Reykjavík
 • Kaffi Rosenberg á Klapparstíg í Reykjavík
 • Tjarnarbíó við Tjarnargötu í Reykjavík
 • Mengi við Óðinsgötu í Reykjavík
 • Norræna húsið í Reykjavík
 • Hafnarborg, Menningar og listamiðstöð Hafnarfjarðar
 • Þjóðmenningarhúsið við Hverfisgötu í Reykjavík
 • Gaflaraleikhúsið
 • Hannesarholt við Grundarstíg í Reykjavík
 • Hljómahöllin í Reykjanesbæ
 • Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík

Samningurinn við Hörpu er þó með þeim hætti að Harpa innheimtir ekki höfundaréttargjöld fyrir STEF heldur skal fara fram á sönnun þess að   tónleikahaldari hafi samið við STEF áður en tónleikar fara fram.

Að auki er STEF í samstarfi við fjölda kirkna og félagsheimila víða um land sem annast innheimtu höfundaréttargjalda fyrir STEF á þeim viðburðum sem þar fara fram.

Ef þig vantar upplýsingar, ekki hika við að hafa samband

1 + 4 =

Heimilisfang

Laufásvegur 40

101 Reykjavík.

 

Hafa samband

Sími: (+354) 561 6173

E-mail: info(@)stef.is

 

Opnunartími skrifstofu

Virkir dagar frá:

10:00 til 12:00 & 13:00 til 15:00